TALARE

Zeid Andersson

Zeid Andersson är rolig. Sällsynt rolig …

Yvonne Skattberg

Yvonne Skattberg gjorde en helomvändning…

Ulrika Sedell

Ulrika Sedell är beteendevetare, entrepr…

Ulf Löwenhav

Beteendeekonomen som skakar om ditt medv…

An error occured during creating the thumbnail.

Ulf Henricsson

Ledarskap med Ulf Henricsson Att vara c…

Tone Bekkestad

Nu jäklar är det dags! Efter ett decenn…

Tommy Adolfsson

Sveriges ende snäckblåsare är trumpetar…

Tomas Bacoccoli

Musik i marknadsföring med Tomas Bacocco…

An error occured during creating the thumbnail.

Tina Thörner

Tina Thörner fyller sina föreläsning…

Thomas Lundqvist

Thomas Lundqvist är föreläsaren som kan …

Thomas Fogdö

Thomas Fogdö föreläser om motivation, må…

Susanne Pettersson

Susanne Pettersson lockar systematiskt f…

Susanne Giraud

Följ med på en resa genom 20-talets Euro…

Stellan Nordahl

Stellan Nordahl föreläser om inställning…

Steffo Törnquist

Steffo Törnquist – livsnjutare på plats!…

An error occured during creating the thumbnail.

Stefan Saidac

Genom sitt personliga och närvarande sät…

An error occured during creating the thumbnail.

Stefan Görwik

Stefan Görwik, en av Sveriges mest inspi…

Stefan Engeseth

Stefan Engeseth är konsult, författare, …

Staffan Ehde

Inte Bättre men Annorlunda - Kreativitet…

Sophia Sundberg

Nätverka BÖR man - men hur GÖR man? …

Sofia Norberg

Ledarskap i praktiken är huvudämnet. …

Sir Richard Branson

Sir Richard Branson är grundare och VD f…

Sigge Eklund

Internetentreprenören Sigge Eklund -spru…

Sarah McPhee

Ledarskapet i takt med samhället och män…

An error occured during creating the thumbnail.

Richard Rejsjö

Richard Rejsjö är utbildad socionom och …

An error occured during creating the thumbnail.

Renata Chlumska

Renata Chlumska säger sällan nej till ny…

Rami Shaaban

Fotbollsprofilen Rami Shaaban Rami Shaa…

Pia Sundhage

Pia Sundhage är en Sveriges mest efterfr…

Petra Mede

Mer självkänsla än du kan hantera Pet…

Peter Wahlqvist

Peter Wahlqvist rockar kulturens budskap…

Peter Österberg

Peter Österberg är doktor i psykologi på…

An error occured during creating the thumbnail.

Per Lange

Humor och konkreta tips med Per Lange D…

Per Furumo

Världens bästa retorik, världens bästa p…

Patrik Andersson

Patrik Andersson – samhällsbyggaren När…

Pasi Salonen

Livsinspiratören Pasi Salonen lär dig at…

An error occured during creating the thumbnail.

Pär Johansson

Ingenting är omöjligt - om man bara våga…

Pär Holmgren

Vart är vädret på väg? Varför blev som d…

Paolo Roberto

Paolo Roberto är en av Sveriges mest bok…

An error occured during creating the thumbnail.

Olof Röhlander

Olof Röhlander är Licensierad Mental Trä…

Ola Skinnarmo

Boka Ola Skinnarmo som föredragshållare!…

Anders Gustavsson

Med hjälp av föredrag kan ni utveckla ledarskapet, organisationen och medarbetarna. Därigenom uppnår ni följande positiva effekter:
 Större vinst genom ökade intäkter och/eller minskade kostnader.
 Personalomsättningen och frånvaron minskar.
 Ökad kompetens och effektivitet.
Arbetsglädjen ökar.
 Kvaliteten på produkter och tjänster ökar.

Anders Gustavsson håller föredrag för att inspirera, glädja, informera och utbilda. Han arbetar med följande ämnen:

Stresshantering – En balanserad livssituation
Föredragen om stresshantering berör delar av följande områden: vad är stress; varför blir vi stressade; påverkan på kropp och själ; stresstest; rehabilitering och förebyggande åtgärder. Syftet med föredragen är att ge deltagarna kunskaper och insikter så att de kan förhindra utbrändhet hos sig själva och hos personer i deras omgivning.

Bygga team – Från arbetsgrupp till ett lag med samspelta individer
De två övergripande områdena att beakta, när man skall bygga ett team, är den enskilda personen och gruppen som helhet. Föredragen fokuserar på några av följande delområden. Delområdena som berör personen är personlighetstyp och kompetens. Delområden som berör gruppen är: vad är ett team; betydelsen av den sociala dimensionen; kommunikation; hur man bygger ett team; att fungera som ett team (FIRO-modellen) och processer för teamets vidareutveckling. Målet för detta föredrag är att ge deltagarna kunskaper och insikter så att de kan bli delaktiga i processen att bygga ett team.

Anders Gustavsson grundutbildning är inom teknik och naturvetenskap med specialistkompetens inom kemi. Den är kompletterad med ett antal utbildningar. Hans föreläsningar väcker intresse, lust till lärande och ifrågasättande. Dessutom får åhörarna konkreta förslag på hur de kan komma vidare i sin utveckling. Anders får god användning av sin positiva livssyn och entusiasm i rollen som föreläsare. Med glimten i ögat utmanar han gärna sina åhörare på ett humoristiskt sätt. Genom att han kan förenkla och förklara, det till synes komplicerade, får han lätt åhörarna med sig.

MACE SPEAKERS - SKOLGATAN 5, 649 30 SPARREHOLM - 0157-30025 - INFO@MACESPEAKERS.SE

Logga in