TALARE

An error occured during creating the thumbnail.

Zeid Andersson

Zeid Andersson är rolig. Sällsynt rolig …

An error occured during creating the thumbnail.

Yvonne Skattberg

Yvonne Skattberg gjorde en helomvändning…

An error occured during creating the thumbnail.

Ulrika Sedell

Ulrika Sedell är beteendevetare, entrepr…

An error occured during creating the thumbnail.

Ulf Löwenhav

Beteendeekonomen som skakar om ditt medv…

An error occured during creating the thumbnail.

Ulf Henricsson

Ledarskap med Ulf Henricsson Att vara c…

An error occured during creating the thumbnail.

Tone Bekkestad

Nu jäklar är det dags! Efter ett decenn…

An error occured during creating the thumbnail.

Tommy Adolfsson

Sveriges ende snäckblåsare är trumpetar…

An error occured during creating the thumbnail.

Tomas Bacoccoli

Musik i marknadsföring med Tomas Bacocco…

An error occured during creating the thumbnail.

Tina Thörner

Tina Thörner fyller sina föreläsning…

An error occured during creating the thumbnail.

Thomas Lundqvist

Thomas Lundqvist är föreläsaren som kan …

An error occured during creating the thumbnail.

Thomas Fogdö

Thomas Fogdö föreläser om motivation, må…

An error occured during creating the thumbnail.

Susanne Pettersson

Susanne Pettersson lockar systematiskt f…

An error occured during creating the thumbnail.

Susanne Giraud

Följ med på en resa genom 20-talets Euro…

An error occured during creating the thumbnail.

Stellan Nordahl

Stellan Nordahl föreläser om inställning…

An error occured during creating the thumbnail.

Steffo Törnquist

Steffo Törnquist – livsnjutare på plats!…

An error occured during creating the thumbnail.

Stefan Saidac

Genom sitt personliga och närvarande sät…

An error occured during creating the thumbnail.

Stefan Görwik

Stefan Görwik, en av Sveriges mest inspi…

An error occured during creating the thumbnail.

Stefan Engeseth

Stefan Engeseth är konsult, författare, …

An error occured during creating the thumbnail.

Staffan Ehde

Inte Bättre men Annorlunda - Kreativitet…

An error occured during creating the thumbnail.

Sophia Sundberg

Nätverka BÖR man - men hur GÖR man? …

An error occured during creating the thumbnail.

Sofia Norberg

Ledarskap i praktiken är huvudämnet. …

An error occured during creating the thumbnail.

Sir Richard Branson

Sir Richard Branson är grundare och VD f…

An error occured during creating the thumbnail.

Sigge Eklund

Internetentreprenören Sigge Eklund -spru…

An error occured during creating the thumbnail.

Sarah McPhee

Ledarskapet i takt med samhället och män…

An error occured during creating the thumbnail.

Richard Rejsjö

Richard Rejsjö är utbildad socionom och …

An error occured during creating the thumbnail.

Renata Chlumska

Renata Chlumska säger sällan nej till ny…

An error occured during creating the thumbnail.

Rami Shaaban

Fotbollsprofilen Rami Shaaban Rami Shaa…

An error occured during creating the thumbnail.

Pia Sundhage

Pia Sundhage är en Sveriges mest efterfr…

An error occured during creating the thumbnail.

Petra Mede

Mer självkänsla än du kan hantera Pet…

An error occured during creating the thumbnail.

Peter Wahlqvist

Peter Wahlqvist rockar kulturens budskap…

An error occured during creating the thumbnail.

Peter Österberg

Peter Österberg är doktor i psykologi på…

An error occured during creating the thumbnail.

Per Lange

Humor och konkreta tips med Per Lange D…

An error occured during creating the thumbnail.

Per Furumo

Världens bästa retorik, världens bästa p…

An error occured during creating the thumbnail.

Patrik Andersson

Patrik Andersson – samhällsbyggaren När…

An error occured during creating the thumbnail.

Pasi Salonen

Livsinspiratören Pasi Salonen lär dig at…

An error occured during creating the thumbnail.

Pär Johansson

Ingenting är omöjligt - om man bara våga…

An error occured during creating the thumbnail.

Pär Holmgren

Vart är vädret på väg? Varför blev som d…

An error occured during creating the thumbnail.

Paolo Roberto

Paolo Roberto är en av Sveriges mest bok…

An error occured during creating the thumbnail.

Olof Röhlander

Olof Röhlander är Licensierad Mental Trä…

An error occured during creating the thumbnail.

Ola Skinnarmo

Boka Ola Skinnarmo som föredragshållare!…

Jeanette Ohlsson

Kulturmöten i näringslivet –
Perspektiv på mångfald – om möten, bemötande och möjligheter i det mångkulturella samhället

Jeanette Ohlsson är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Med visionen att bygga broar mellan människor och kulturer för att skapa ett bättre samhälle utbildar Jeanette i frågor som rör mångfaldsarbete, bemötande över kultur- och religionsgränser samt interkulturell kommunikation.
Jeanette har i drygt 12 år utbildat och inspirerat ledare och medarbetare inom såväl näringsliv som inom offentlig sektor. För övrigt föreläser Jeanette i interkulturell kommunikation på Stockolms Internationella Handelsskola.

Mångfald bidrar till kreativitet och nytänkande, vilka är nödvändiga ingredienser för såväl näringslivets affärer som samhällets utveckling. Ett seriöst mångfaldsarbete handlar inte i första hand om att vara politiskt korrekt utan om att skapa förståelse för hur människors olikheter kan vara till nytta i samhället, i organisationer och på företaget.

Förslag på kursinnehåll:

 • Samhälle i förändring –  bredda din omvärldskunskap.
 • Interkulturell kommunikation – utmaningar och möjligheter.
 • Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen och hur tar vi vara på den?
 • Det sitter i väggarna – om attityder, normer och värderingar.
 • Nya konsumtionsmönster – ett problem eller en möjlighet?
 • Rekrytering ur ett mångkulturellt perspektiv.
 • Fördel mångfald – goda exempel från näringslivet.


Kulturmöten i skolan

Överallt i världen går barn i skolan. Det finns många likheter men också stora skillnader mellan olika skolor och skolsystem. Det kan röra sig om föräldranärvaro, läxläsning, att passa tider, läroplanen, klädsel, skolresor, simning och gymnastik, förhållandet mellan pojkar och flickor, disko och mycket annat.

Vi erbjuder kunskap om synen på skolan, barnuppfostran, familjen, om att växa upp i två kulturer olika kulturer och de utmaningar en familj ställs inför i ett nytt land. Ni får ökad insikt om betydelsen av den egna rollen när ni möter elever och föräldrar från andra delar av världen och om hur man kan skapa goda förutsättningar för att mötas och bygga relationer.
Förslag på kursinnehåll:

 • Hur ser vi på kultur och kulturell mångfald?
 • Kulturella koder och tolkningsmönster.
 • Kulturens betydelse.
 • Attityder, normer och värderingar.
 • Barnuppfostran på mer än ett sätt.
 • Om att växa upp i två kulturer.
 • Familjestruktur och familjemönster.
 • Syn på individkultur och gruppkultur.
 • Barns rättigheter.
 • Vikten av att skapa dialog med föräldrarna.
 • Det goda mötet.


Kulturmöten i äldreomsorgen – att åldras i ett främmande land

Bland våra invandrare har vi en tilltagande grupp äldre människor som kommer att åldras och sluta sina dagar i Sverige. Vad man definierar som äldre eller gammal skiftar från kultur till kultur. Man kan betraktas som gammal utifrån kronologoisk ålder, biologisk ålder eller generationstillhörighet.

Ofta stämmer inte förväntningarna man har på ålderdomen med verkligheten. Många längtar hem, känner sig ensamma och isolerade. Separationen från familj och vänner i hemlandet kanske blir mer påtaglig på äldre dar. Det är viktigt att vi tar hänsyn till dessa faktorer och de nya behov som uppstår samt de nya krav som detta ställer på äldreomsorgen i dagens mångkulturella Sverige.

Förslag på kursinnehåll:

 • Kulturspecifik syn på åldrandet
 • När är man gammal?
 • Individkultur och gruppkultur
 • Förväntningar på ålderdomen
 • Familjerelationer
 • Vad händer när familjen inte kan leva upp till den äldres förväntningar?
 • Språksvårigheter
 • Vilken roll spelar äldre människor i Sverige
 • Ensamhet, hemlängtan och social isolering
 • Kunskap ökar vår förmåga att förstå


Kulturmöten i vården

I det mångkulturella samhället är kunskapen om hur vi ska möta och bemöta varandra på ett medmänskligt och professionellt sätt nyckeln till ett bra samarbete. Den svenska vården har i dag blivit en plats där människor från olika kulturer och med olika livsåskådningar och föreställningar om hälsa och ohälsa möts.

Ökade kunskaper ger större möjligheter att hantera nya situationer och förstå de nya behov som uppstår när människor från många kulturer möts. Ni får ökad insikt om betydelsen av den egna rollen när ni möter patienter från andra delar av världen och om hur man kan skapa goda förutsättningar för dessa möten.

Förslag på kursinnehåll:

 • Kulturspecifik syn på hälsa och sjukdom.
 • Migration, hälsa och välbefinnande.
 • Koder och kulturella tolkningsmönster.
 • Vilka faktorer styr våra attityder, normer och värderingar?
 • Varför är det självklara så svårt att förstå?
 • Skillnad mellan  individkultur och gruppkultur.
 • Manligt och kvinnligt i vården.
 • Vilken roll spelar familj och anhöriga när en familjemedlem blir sjuk?
 • Det psykosomatiska perspektivet.
 • Hur undviker vi krockar?

Alla föreläsningar och kurser kan skräddarsys utifrån kundens behov både med avseende på längd och innehåll.

MACE SPEAKERS - SKOLGATAN 5, 649 30 SPARREHOLM - 0157-30025 - INFO@MACESPEAKERS.SE

Logga in