TALARE

Zeid Andersson

Zeid Andersson är rolig. Sällsynt rolig …

Yvonne Skattberg

Yvonne Skattberg gjorde en helomvändning…

Ulrika Sedell

Ulrika Sedell är beteendevetare, entrepr…

Ulf Löwenhav

Beteendeekonomen som skakar om ditt medv…

An error occured during creating the thumbnail.

Ulf Henricsson

Ledarskap med Ulf Henricsson Att vara c…

Tone Bekkestad

Nu jäklar är det dags! Efter ett decenn…

Tommy Adolfsson

Sveriges ende snäckblåsare är trumpetar…

Tomas Bacoccoli

Musik i marknadsföring med Tomas Bacocco…

An error occured during creating the thumbnail.

Tina Thörner

Tina Thörner fyller sina föreläsning…

Thomas Lundqvist

Thomas Lundqvist är föreläsaren som kan …

Thomas Fogdö

Thomas Fogdö föreläser om motivation, må…

Susanne Pettersson

Susanne Pettersson lockar systematiskt f…

Susanne Giraud

Följ med på en resa genom 20-talets Euro…

Stellan Nordahl

Stellan Nordahl föreläser om inställning…

Steffo Törnquist

Steffo Törnquist – livsnjutare på plats!…

An error occured during creating the thumbnail.

Stefan Saidac

Genom sitt personliga och närvarande sät…

An error occured during creating the thumbnail.

Stefan Görwik

Stefan Görwik, en av Sveriges mest inspi…

Stefan Engeseth

Stefan Engeseth är konsult, författare, …

Staffan Ehde

Inte Bättre men Annorlunda - Kreativitet…

Sophia Sundberg

Nätverka BÖR man - men hur GÖR man? …

Sofia Norberg

Ledarskap i praktiken är huvudämnet. …

Sir Richard Branson

Sir Richard Branson är grundare och VD f…

Sigge Eklund

Internetentreprenören Sigge Eklund -spru…

Sarah McPhee

Ledarskapet i takt med samhället och män…

An error occured during creating the thumbnail.

Richard Rejsjö

Richard Rejsjö är utbildad socionom och …

An error occured during creating the thumbnail.

Renata Chlumska

Renata Chlumska säger sällan nej till ny…

Rami Shaaban

Fotbollsprofilen Rami Shaaban Rami Shaa…

Pia Sundhage

Pia Sundhage är en Sveriges mest efterfr…

Petra Mede

Mer självkänsla än du kan hantera Pet…

Peter Wahlqvist

Peter Wahlqvist rockar kulturens budskap…

Peter Österberg

Peter Österberg är doktor i psykologi på…

An error occured during creating the thumbnail.

Per Lange

Humor och konkreta tips med Per Lange D…

Per Furumo

Världens bästa retorik, världens bästa p…

Patrik Andersson

Patrik Andersson – samhällsbyggaren När…

Pasi Salonen

Livsinspiratören Pasi Salonen lär dig at…

An error occured during creating the thumbnail.

Pär Johansson

Ingenting är omöjligt - om man bara våga…

Pär Holmgren

Vart är vädret på väg? Varför blev som d…

Paolo Roberto

Paolo Roberto är en av Sveriges mest bok…

An error occured during creating the thumbnail.

Olof Röhlander

Olof Röhlander är Licensierad Mental Trä…

Ola Skinnarmo

Boka Ola Skinnarmo som föredragshållare!…

Martin Cervall

Mycket kraft och energi går till spillo för att vi inte förmår kommunicera med andra människor på ett bra sätt. De negativa effekterna av detta är stora – ibland visas det tydligt i form av ohälsa och sjukskrivning, men ännu vanligare märks det på gnissel, tröghet och stor ineffektivitet på arbetsplatsen. Det finns en enorm utvecklingspotential i öppen och tydlig kommunikation som grund för välfungerande relationer och samarbete.

Vi behöver tex bli medvetna om hur mycket av kommunikationen som förvrängs genom våra tolkningar och gissningar om andras tankar, känslor och avsikter – vi är så säkra på att andra är illvilliga, hänsynslösa, arga på oss osv att vi inte ens ifrågasätter om detta faktiskt stämmer. Dessutom utgår vi ifrån att vårt synsätt inte bara är det rätta, utan rentav det enda. Vi står därför oförstående till andras perspektiv – så länge vi inte utvecklar vår förmåga att förstå dem bättre.

Vi kan utveckla den personliga kommunikationen genom att lära oss de verktyg som finns till hands – verktyg för att lyssna så andra talar, tala så andra lyssnar och för att hantera konflikter så alla vinner.

Ett axplock av föreläsningar och kurser:
• Effektiv kommunikation på arbetsplatsen
• Det goda lyssnandet
• Kritik och feedback
• Det svåra samtalet
• Konflikthantering på arbetsplatsen
• Det öppna ledarskapet, Leader Effectiveness Training
• Dialog och reflektion – verktyg för kompetensutveckling
• Föräldraskapet som kommunikationsträning

Martin Cervall tar även uppdrag inom följande områden:
• Konflikthantering
• Workshopledning/grupputveckling; när en ledningsgrupp, avdelningsgrupp edyl behöver samlas för att arbeta med utvecklingsfrågor, ofta i kombination med hantering av slitningar, förändringar eller rentav konflikter.

Martin Cervall har undervisat, talat och föreläst hela sitt vuxna liv – under universitetstiden, som reseledare, som chef, på förtroendeuppdrag – och är sedan 2002 fullt ut verksam som kursledare och föreläsare inom ledarskap och kommunikation.

Med en blandning av humor, igenkänning, interaktion och pedagogik, ger Martin deltagarna aha-upplevelser som motiverar till förändring, samt verktyg som stöttar denna förändring.

Civilingenjör i botten kompletterat med en magisterutbildning i Beteendevetenskap. Den dubbla bakgrunden speglar ett intresse av att utveckla mänsklig kommunikation och samarbete, utan att tappa fokus på arbetet som ska utföras.

Martin har även den svenska licensen till Thomas Gordons ledarskapsmodell Leader Effectiveness Training, Det öppna ledarskapet.

MACE SPEAKERS - SKOLGATAN 5, 649 30 SPARREHOLM - 0157-30025 - INFO@MACESPEAKERS.SE

Logga in