TALARE

An error occured during creating the thumbnail.

Zeid Andersson

Zeid Andersson är rolig. Sällsynt rolig …

An error occured during creating the thumbnail.

Yvonne Skattberg

Yvonne Skattberg gjorde en helomvändning…

An error occured during creating the thumbnail.

Ulrika Sedell

Ulrika Sedell är beteendevetare, entrepr…

An error occured during creating the thumbnail.

Ulf Löwenhav

Beteendeekonomen som skakar om ditt medv…

An error occured during creating the thumbnail.

Ulf Henricsson

Ledarskap med Ulf Henricsson Att vara c…

An error occured during creating the thumbnail.

Tone Bekkestad

Nu jäklar är det dags! Efter ett decenn…

An error occured during creating the thumbnail.

Tommy Adolfsson

Sveriges ende snäckblåsare är trumpetar…

An error occured during creating the thumbnail.

Tomas Bacoccoli

Musik i marknadsföring med Tomas Bacocco…

An error occured during creating the thumbnail.

Tina Thörner

Tina Thörner fyller sina föreläsning…

An error occured during creating the thumbnail.

Thomas Lundqvist

Thomas Lundqvist är föreläsaren som kan …

An error occured during creating the thumbnail.

Thomas Fogdö

Thomas Fogdö föreläser om motivation, må…

An error occured during creating the thumbnail.

Susanne Pettersson

Susanne Pettersson lockar systematiskt f…

An error occured during creating the thumbnail.

Susanne Giraud

Följ med på en resa genom 20-talets Euro…

An error occured during creating the thumbnail.

Stellan Nordahl

Stellan Nordahl föreläser om inställning…

An error occured during creating the thumbnail.

Steffo Törnquist

Steffo Törnquist – livsnjutare på plats!…

An error occured during creating the thumbnail.

Stefan Saidac

Genom sitt personliga och närvarande sät…

An error occured during creating the thumbnail.

Stefan Görwik

Stefan Görwik, en av Sveriges mest inspi…

An error occured during creating the thumbnail.

Stefan Engeseth

Stefan Engeseth är konsult, författare, …

An error occured during creating the thumbnail.

Staffan Ehde

Inte Bättre men Annorlunda - Kreativitet…

An error occured during creating the thumbnail.

Sophia Sundberg

Nätverka BÖR man - men hur GÖR man? …

An error occured during creating the thumbnail.

Sofia Norberg

Ledarskap i praktiken är huvudämnet. …

An error occured during creating the thumbnail.

Sir Richard Branson

Sir Richard Branson är grundare och VD f…

An error occured during creating the thumbnail.

Sigge Eklund

Internetentreprenören Sigge Eklund -spru…

An error occured during creating the thumbnail.

Sarah McPhee

Ledarskapet i takt med samhället och män…

An error occured during creating the thumbnail.

Richard Rejsjö

Richard Rejsjö är utbildad socionom och …

An error occured during creating the thumbnail.

Renata Chlumska

Renata Chlumska säger sällan nej till ny…

An error occured during creating the thumbnail.

Rami Shaaban

Fotbollsprofilen Rami Shaaban Rami Shaa…

An error occured during creating the thumbnail.

Pia Sundhage

Pia Sundhage är en Sveriges mest efterfr…

An error occured during creating the thumbnail.

Petra Mede

Mer självkänsla än du kan hantera Pet…

An error occured during creating the thumbnail.

Peter Wahlqvist

Peter Wahlqvist rockar kulturens budskap…

An error occured during creating the thumbnail.

Peter Österberg

Peter Österberg är doktor i psykologi på…

An error occured during creating the thumbnail.

Per Lange

Humor och konkreta tips med Per Lange D…

An error occured during creating the thumbnail.

Per Furumo

Världens bästa retorik, världens bästa p…

An error occured during creating the thumbnail.

Patrik Andersson

Patrik Andersson – samhällsbyggaren När…

An error occured during creating the thumbnail.

Pasi Salonen

Livsinspiratören Pasi Salonen lär dig at…

An error occured during creating the thumbnail.

Pär Johansson

Ingenting är omöjligt - om man bara våga…

An error occured during creating the thumbnail.

Pär Holmgren

Vart är vädret på väg? Varför blev som d…

An error occured during creating the thumbnail.

Paolo Roberto

Paolo Roberto är en av Sveriges mest bok…

An error occured during creating the thumbnail.

Olof Röhlander

Olof Röhlander är Licensierad Mental Trä…

An error occured during creating the thumbnail.

Ola Skinnarmo

Boka Ola Skinnarmo som föredragshållare!…

Martin Cervall

Mycket kraft och energi går till spillo för att vi inte förmår kommunicera med andra människor på ett bra sätt. De negativa effekterna av detta är stora – ibland visas det tydligt i form av ohälsa och sjukskrivning, men ännu vanligare märks det på gnissel, tröghet och stor ineffektivitet på arbetsplatsen. Det finns en enorm utvecklingspotential i öppen och tydlig kommunikation som grund för välfungerande relationer och samarbete.

Vi behöver tex bli medvetna om hur mycket av kommunikationen som förvrängs genom våra tolkningar och gissningar om andras tankar, känslor och avsikter – vi är så säkra på att andra är illvilliga, hänsynslösa, arga på oss osv att vi inte ens ifrågasätter om detta faktiskt stämmer. Dessutom utgår vi ifrån att vårt synsätt inte bara är det rätta, utan rentav det enda. Vi står därför oförstående till andras perspektiv – så länge vi inte utvecklar vår förmåga att förstå dem bättre.

Vi kan utveckla den personliga kommunikationen genom att lära oss de verktyg som finns till hands – verktyg för att lyssna så andra talar, tala så andra lyssnar och för att hantera konflikter så alla vinner.

Ett axplock av föreläsningar och kurser:
• Effektiv kommunikation på arbetsplatsen
• Det goda lyssnandet
• Kritik och feedback
• Det svåra samtalet
• Konflikthantering på arbetsplatsen
• Det öppna ledarskapet, Leader Effectiveness Training
• Dialog och reflektion – verktyg för kompetensutveckling
• Föräldraskapet som kommunikationsträning

Martin Cervall tar även uppdrag inom följande områden:
• Konflikthantering
• Workshopledning/grupputveckling; när en ledningsgrupp, avdelningsgrupp edyl behöver samlas för att arbeta med utvecklingsfrågor, ofta i kombination med hantering av slitningar, förändringar eller rentav konflikter.

Martin Cervall har undervisat, talat och föreläst hela sitt vuxna liv – under universitetstiden, som reseledare, som chef, på förtroendeuppdrag – och är sedan 2002 fullt ut verksam som kursledare och föreläsare inom ledarskap och kommunikation.

Med en blandning av humor, igenkänning, interaktion och pedagogik, ger Martin deltagarna aha-upplevelser som motiverar till förändring, samt verktyg som stöttar denna förändring.

Civilingenjör i botten kompletterat med en magisterutbildning i Beteendevetenskap. Den dubbla bakgrunden speglar ett intresse av att utveckla mänsklig kommunikation och samarbete, utan att tappa fokus på arbetet som ska utföras.

Martin har även den svenska licensen till Thomas Gordons ledarskapsmodell Leader Effectiveness Training, Det öppna ledarskapet.

MACE SPEAKERS - SKOLGATAN 5, 649 30 SPARREHOLM - 0157-30025 - INFO@MACESPEAKERS.SE

Logga in